Drying Process jako generalny wykonawca prowadzi u klientów cały proces realizacji projektów. Współpracę rozpoczynamy od zbierania danych od użytkownika lub otrzymania zlecenia na przeprowadzenie pomiarów. Na podstawie wyników opracowujemy projekt koncepcyjny, który jest analizowany i dyskutowany z klientem oraz stanowi dla nas podstawę do opracowania oferty na modernizację instalacji suszących.

Jako generalny wykonawca projektujemy od podstaw całą instalację oraz dobieramy komponenty odpowiedzialne za wytwarzanie i dystrybucję ciepła w suszarniach. W ramach modernizacji wykonujemy przy współpracy z firmą Kordecki Automation układy sterowania dla modernizowanych instalacji.

Modernizujemy instalacje o mocy od kilku do kilkunastu MW ciepła. 

W wyniku naszej pracy....

W wyniku naszej pracy klienci otrzymują projekty na które składają się:

  • Pomiary wraz opracowaniem obejmujące natężenie przepływu powietrza, wilgotności powietrza i materiałów, ciśnień, temperatury.
  • Schematy wraz z określeniem parametrów fizycznych procesów oraz mocy urządzeń.
  • Opisy proponowanych rozwiązań, technologii i podzespołów.
  • Laytouty 3D uwzględniający obecne urządzenia produkcyjne.
  • Modele w oparciu o które można prowadzić analizy ekonomiczne dla różnych kosztów energii i jej zużycia.
  • Budżety i kosztorysy oraz wstępne oceny ekonomiczne z podstawowymi współczynnikami oceny efektywności inwestycji.