Opis działania HP4D w procesie suszenia

schemat2-www
Do procesu suszenia niezbędna jest energia cieplna, która jest bezpowrotnie tracona podczas usuwania nawilżonego powietrza. Stosując pompy ciepła możemy część tej energii odzyskać, wykraplając wodę z powietrza opuszczającego komorę suszarni, a następnie wykorzystać ją do podgrzania powietrza wchodzące do komory.

Wysoka sprawność energetyczna HP4D jest efektem połączenia pomp ciepła, zamknięcia obiegu powietrza i zastosowania nowatorskich rozwiązań w zakresie termodynamicznej obróbki powietrza. Optymalizacja procesów cieplnych umożliwia bardzo efektywne energetycznie podgrzewanie powietrza, obniżając zużycie energii od 4 do 7 razy.

Od 2 do 4 razy niższe koszty przemysłowych procesów suszenia

Implementując nasze rozwiązania suszarnie mogą zużywać od 4 do 7 razy mniej energii. Końcowy rezultat uzależniony jest od rodzaju suszarni, przebiegu oraz parametrów procesu suszenia. Tak wysoka efektywność energetyczna nie przekłada się wprost proporcjonalnie na niższe koszty suszenia. Wynika to z tego, że pompa ciepła zasilana jest energią elektryczną, której koszt jest często dwukrotnie wyższy niż innych źródeł energii. Z tego powodu przy naszej technologią koszty suszenia zostaną zredukowane od 2 do 4 razy.

Po prawej stronie kilka przykładowych analiz oszczędności po implementacji HP4D, dla różnych cen energii i skali produkcji.

tabela2

Stosując HP4D:

Redukujemy ślad węglowy

Eliminujemy emisję CO2 w zakładach i innych szkodliwych substancji powstających podczas produkcji energii cieplnej.

Odzykujemy wodę

Możemy odzyskiwać odparowaną wodę i kierować ją do innych procesów zakładu.

Precyzyjnie kontrolujemy proces

Lepiej kontrolujemy przebieg procesu suszenia i cechy jakościowe suszonych produktów. Uniezależniamy proces suszenia od negatywnego wpływu zmiennych warunków atmosferycznych i zanieczyszczeń.

Poprawiamy cechy jakościowe

Suszone produkty zachowują aromaty i substancje czynne.

Podnosimy sterylność procesu

Wyższa sterylność procesu dzięki wyeliminowaniu zanieczyszczeń dostających się z zewnętrznym powietrzem.

Obniżamy także koszty dodatkowe

Mniejsza ilość urządzeń filtrujących powietrze, wyeliminowanie urządzeń oczyszczających spaliny, brak opłat ze emisję CO2, niższe opłaty za wodę.

Możemy schładzać

Możliwość użycia pompy ciepła w procesie schładzania produktów po procesie suszenia.

Finansowanie

Implementując nasze rozwiązania podnosi się efektywność energetyczną instalacji suszących. Tego rodzaju inwestycje mogą być dotowane m.in. przez tzw. białe certyfikaty.