Drying Process koncertuje się na implementacji pomp ciepła w przemysłowych procesach, których podstawą są zjawiska termodynamiczne. Posiadamy odpowiednie oprogramowanie i opracowane modele, które wspomagają dobory pomp ciepła dla różnych procesów zużywających i wytwarzających energię– również tych, które uznaje się za stratę. W naszym zespole pracują termodynamicy, automatycy i osoby z doświadczeniem pracy w przemyśle. Gwarantuje to wieloaspektowe spojrzenie na procesy produkcyjne/ urządzenia im towarzyszące.

Pompy ciepła są instalacjami bardzo wrażliwymi na parametry termodynamiczne, ich sprawność może drastycznie spadać w momencie nie właściwych doborów. Natomiast właściwe wkomponowanie pomp ciepła w całokształt procesów poprawia ich efektywność i obniża koszty zakupu. Podczas analiz brane są pod uwagę całoroczne założenia dla produkcji, zmiany warunków pogodowych, relacje cenowe w energii wytwarzanej i zakupowej, alternatywne źródła wytwarzania energii, wytwarzania energii przez urządzenia wspomagające jak kogeneracja/ systemy grzewczy/naturalne źródła energii, możliwości zdobywania certyfikatów oraz koszty eksploatacyjne.

Nasze opracowania pomagają średnio obniżać koszty zużycia energii o 20-60%, a w relacji do wartości projektów, inwestycje zwracają się od 2 do 4 lat. Nie zapominamy przy tym o doborze właściwych materiałów uwzględniających specyfikę urządzeń, wymagań branżowych, środowiska pracy, czy konieczności automatyzacji.

W wyniku naszej pracy....

W wyniku naszej pracy klienci otrzymują projekty na które składają się:

 • Pomiary wraz opracowaniem obejmujące natężenie przepływu powietrza, wilgotności powietrza i materiałów, ciśnień, temperatury.
 • Schematy wraz z określeniem parametrów fizycznych procesów oraz mocy urządzeń.
 • Opisy proponowanych rozwiązań, technologii i podzespołów.
 • Laytouty 3D uwzględniający obecne urządzenia produkcyjne.
 • Modele w oparciu o które można prowadzić analizy ekonomiczne dla różnych kosztów energii i jej zużycia.
 • Budżety i kosztorysy oraz wstępne oceny ekonomiczne z podstawowymi współczynnikami oceny efektywności inwestycji.

Realizacja usług.

Nasze usługi kierujemy do: firm zajmujących się audytami i konsultingiem, dostawców układów pomp ciepła, firm inżynieryjnych i montażowych oraz użytkowników końcowych, którzy potrzebują obiektywnej analizy i doboru urządzeń.

W ramach usług prowadzimy:

 • Pomiary instalacji, procesów i urządzeń dla parametrów termodynamicznych.
 • Konsultacje przy ocenie wewnętrznych i zewnętrznych projektów pod kątem poprawności obliczeń.
 • Dobory urządzeń dla konkretnych procesów.
 • Symulacje CFD dla procesów termodynamicznych.
 • Budżetowanie
 • Badania w ramach projektów BiR dla implementacji pomp ciepła w nowych obszarach.

W zakresie doboru podzespołów współpracujemy ze światowymi producentami sprężarek, agregatów, wymienników pomp ciepła oraz rekuperatorów i regeneratorów.