HP4P - Pompy ciepła w przemyśle

Drying Process to zespół specjalistów, który dostarcza rozwiązania obniżające zużycie energii w procesach przemysłowych, w wyniku implementowania pomp ciepła. Koncertujemy się na procesach termodynamicznych, ich analizie i odpowiednim dobrze podzespołów, zapewniającym oszczędności adekwatne do możliwości inwestycyjnych. Uważamy, że w każdej firmie, każdym procesie produkcyjnym i urządzeniu znajdą się możliwości odzysku energii. Dlatego wstępne analizy i poszukiwanie rozwiązań przeprowadzamy na swój koszt, a nasze wynagrodzenie może być uzależnione od skali osiągniętych oszczędności. Zapraszamy do zakładki projekty/usługi.

HP4D – technologie pomp ciepła w przemysłowych procesach suszenia

Technologia

Technologia HP4D jest systemem grzewczo-suszącym opartym na pompach ciepła, autorskich modułach termodynamicznej obróbki powietrza, zamkniętym lub otwartym obiegu powietrza, który dostarcza energię cieplną niezbędną do procesów suszenia.

Jest to obecnie jedyna na świecie tak wysoce sprawna technologia, umożliwiająca redukcję zużycia energii od 4 do 7 razyZwrot z inwestycji wynosi zazwyczaj od 2 do 3 lat.

Zastosowanie

Większość suszarni, w których suszy się gorącym powietrzem, może być integrowana z naszymi technologiami. Dostarczamy technologie dla nowo projektowanych suszarni oraz modernizujemy już istniejące. Wdrażanie naszych technologii polega na zastępowaniu klasycznych systemów grzewczych, takich jak palniki gazowe, kotły olejowe, węglowe, elektryczne, wraz z ich wymiennikami ciepła.

Korzyści

Zastąpienie klasycznych systemów grzewczych pompami ciepła to od 2 do 4 razy niższe koszty suszenia, redukcja emisji CO2, możliwość odzyskania wody do innych procesów oraz uniezależnienie procesu od zmiennych warunków atmosferycznych. Wysoka sprawność energetyczna przekłada się na wyższe kwoty dotacji z białych certyfikatów oraz możliwość pozyskania dotacji na badania i rozwój. Więcej w zakładce "Opis technologii".

Jak działamy

01 
Spotkanie

Na pierwszym spotkaniu prezentujemy nasze rozwiązania i analizujemy możliwość wdrożenia ich w procesie produkcji u klienta. Prosimy o udostępnienie parametrów obecnego procesu suszenia lub prowadzimy pomiary we własnym zakresie.

02 
Szacowanie

Szacujemy efektywność energetyczną obecnego procesu oraz procesu po implementacji naszych technologii. Oceniamy wielkość możliwych do uzyskania oszczędności (w tym certyfikatów) i wartości inwestycji.

03
Współpraca

Prezentujemy obliczenia, proponujemy i omawiamy model dalszej współpracy, możliwości inwestycyjne klientów i zmian technologicznych w procesach.

04
Analizy i testy

Dla implementacji pomp ciepła w procesach dostarczamy modele ekonomiczne i layouty 3D, będące podstawą do dalszej analizy projektów. Dla technologii HP4D i nowych produktów przeprowadzamy testy na instalacji pilotażowej. 

05 
Realizacja

W zależności od przyjętego modelu współpracy dostarczamy szczegółowych opracowań do dalszej realizacji lub nadzorujemy realizację we własnym zakresie.